Zpráva

Seznam veřejných sbírek povolených krajským úřadem

ADVERTO Global s.r.o. Pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí pro zaměstnance se zdravotním postižením sdružených sociálních podniků a jejich rodinné příslušníky. neurčitá
Amatérský spolek rybářů, Havířov Environmentální výchova dětí a mládeže, investice do akvakultury, spolufinancování odkupu, modernizace a rekonstrukce rybníka ve Stonavě a příslušenství zařízení, konání odborných seminářů. neurčitá
ANGELMAN CZ, Bohumín Shromažďování finančních prostředků pro přímou podporu osob s Angelmanovým syndromem (AS) a rodin pečujících o osobu s AS; pro zajištění aktivit spolku ANGELMAN CZ, poradenství, setkání rodin, nákup pomůcek a vybavení; asistenční služby, vzdělávání, propagace informací o AS; financování výzkumu AS. neurčitá
ANIMA VIVA z.s., Opava K financování nebo spolufinancování projektů nebo jejich dílčích částí směřujících k naplnění poslání a hlavní činnosti ANIMA VIVA z.s., prostřednictvím sociálních a souvisejících služeb (…..) neurčitá
Bílá holubice, z.s. Na podporu vzniku divadelně - tanečních projektů s handicapovanými tanečníky – PR k projektům a na úhrady spojené s aktivitami s handicapovanými tanečníky (doprava handicapovaných, výroba a údržba dekorací a kostýmů, platby nájemného za pronajaté taneční prostory). neurčitá
Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava Organizování vzdělávacích aktivit na podporu rodiny. neurčitá
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava Na úhradu nákladů spojených s fungováním Střediska VÝZVA - mzdových, materiálových a služeb. Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby a další aktivity pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny. neurčitá
Centrum pro seniory Tojlístek, z.s., Bohuslavice Výtěžek je věnován dětem Dětské rehabilitace Hlučín. Cílem akce je získání finančního obnosu pro děti s různými formami postižení, které tyto služby využívají, ale hlavně jsou na této formě léčby plně závislé. Výtěžek z transparenstního účtu, kasiček a Benefičního koncertu bude použit na zakoupení potřebných speciálních pomůcek a poskytnutí individuálních terapií, které jsou poskytovány za účelem dosažení maximální možné míry psychomotorického vývoje dětí, které zařízení navštěnují, aby byly schopny brzkého přestupu do návazného vzdělávacího zařízení. neurčitá
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží Enviromentální výchova dětí a mládeže, investice do akvakultury, modernizace a rekonstrukce Rybochovného zařízení v Pstruží a příslušenství zařízení, konání odborných seminářů. neurčitá
Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko Likvidace následků ekologické havárie a znovuobnovení života řeky Bečvy. neurčitá
Čtyřlístek pro hafany, z. s., Albrechtice Budování, úprava, údržba, vybavení a provozní náklady azylu pro psy, veterinární výdaje a krmení. neurčitá
Diakonie Apoštolské církve, Český Těšín Vybavení Domácího hospice Křídla Sedlčany. neurčitá
Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava Podpora činnosti a aktivit Střediska humanitární pomoci Diecézní charaty ostravsko-opavské v ČR a na Ukrajině. neurčitá
Ekvilibro, Ostrava Sbírka je určena na podporu Adama Kratochvíla, který od svého narození trpí nevyléčitelnou svalovou atrofií. Výtěžek půjde na zajištění podpůrných prostředků vedoucích ke zlepšení kvality jeho života, konkrétně na zajištění osobní asistence (na úhradu platby za sociální službu), která mu pomáhá žít aktivním životem, či pořízení potřebných kompenzačních pomůcek. neurčitá
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku Oprava Evangelického kostela ve Frýdku-Místku a věcí bezprostředně souvisejících. neurčitá
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích Rekonstrukce kostela Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích. 20.12.2020
Farní sbor Slezské církve evangelické , a.v. v Komorní Lhotce Na vzdělání a podporu osobních potřeb Alexandra Skupieně, kterému zemřela maminka na otravu metylalkoholem. neurčitá
Fotbalový klub Tísek, Tísek Získání peněžních prostředků na vybudování nového sportovního zázemí na místě vzniklém po demolici požárem zničeného původního sportovního zázemí. neurčitá
HAIMA Ostrava, z. s. Na zkvalitnění podmínek pro péči o těžce nemocné děti na Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a usnadnění jejich integrace do běžného života. neurčitá
Handicap Sport Club Havířov, z.s. Podpora činnosti HSC Havířov, klubu, který sdružuje lidi s vrozeným tělesným postižením nebo po vážném úrazu. Klub vytváří podmínky pro aktivní sportování prostřednictvím paralympijského sportu boccia. Ze sbírky bude hrazeno zprostředkování tréninků (pronájmy, odměny a vzdělávání trenérů), herní vybavení (míče, rampy, dresy, fyzio pomůcky atd.), služby spojené s výjezdem na turnaje a další sportovní události (ubytování, strava, cestovné), služby fyzioterapie, náklady spojené s organizací turnajů (odměny, strava a ubytování rozhodčích, zajištění výsledkového servisu, pronájmy, materiální vybavení, pojištění atd.). neurčitá
Harmonické krabičky, s.r.o., Nýdek Pomoc pro nezletilého chalpce: Oliver Heinrich s DMO (dětská mozková obrna). neurčitá
Házíme lano, Frýdek-Místek Na dobročinné projekty spolku Házíme lano v oblasti práce s dětmi ze sociálně slabých rodin, práce se zdravotně postiženými a sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatel. neurčitá
Holos, Opava Stavba Holos Centra v Opavě-Vlaštovičkách, určeného pro pomoc lidem v psychospirituální krizi a v jiných obtížných životních situacích. neurčitá
Charita Frenštát pod Radhoštěm Poskytnutí příspěvků na pořízení kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené osoby. neurčitá
Charita Frýdek-Místek, Frýdek-Místek Shromažďování finančních prostředků na humanitární pomoc lidem v nouzi, na realizaci charitních projektů a na činnost koordinátora dobrovolníků Dobrovolnického Centra. neurčitá
Charita Jablunkov, Jablunkov Získání peněžních prostředků na podporu činnosti a služeb Charity Jablunkov v ČR. neurčitá
Charita Krnov Veřejnou sbírkou chceme finančně podpořit pozůstalé děti Lukáše a Jakuba, které přišly o matku v důsledku autonehody dne 4. 2. 2020, a to ve studiu, volnočasových aktivitách a zajištění dosavadních životních potřeb, což bude předmětem budoucí darovací smlouvy. neurčitá
Charita Opava, Opava Shromažďování finančních prostředků na humanitární pomoc lidem v nouzi. neurčitá
Charita Ostrava-přímá péče, Ostrava Zajištění finančních prostředků na udržení kvality přímé péče v rámci sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi se specifickými potřebami, lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci, ohrožené děti a mládež, lidi v závěru života. neurčitá
Charita Ostrava, Ostrava Zajištění prostředků na financování investic v rámci služeb poskytovaných v Ostravě Charitou Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, lidi v závěru života, ohrožené děti a mládež a v Krnově pro lidi s duševním onemocněním. neurčitá
I4U o.s., Český Těšín Světové Muzeum a Knihovna Bible. neurčitá
Judo Beskydy z.s. Finanční náklady na stavební, technické a sportovní vybavení tréninkové základny sportovního klubu Judo Beskydy z.s. v Raškovicích. neurčitá
Junák – český skaut, okres Opava, z.s. Rekonstrukce skautského domu v Opavě. neurčitá
Junák - český skaut, středisko Kopřivnice Oprava a rekonstrukce centra pro mládež, Trnávka 77, Příbor 742 58. neurčitá
Junák - český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z.s. Zajištění prostředků na stavbu nové klubovny a provoz střediska. neurčitá
KAFIRA o. p. s., Opava Pomoc dětem od 7 let a dospělým se zrakovým postižením, jakož i jejich blízkým neurčitá
KČT, odbor Beskydy, Vyšní Lhoty Stavební úpravy, technické a technologické vybavení a vybavení interiéru Chaty Prašivá. neurčitá
KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, Ostrava Provoz centrálního skladu a sběrných míst, zajištění transportu darovaných kol do Afriky. neurčitá
Komunitní centrum MAKOVICE, z.s., Ostrava Pomůcky pro aktivity komunitního centra. neurčitá
KŘÍDLENÍ nadační fond, Ostrava Ve prospěch neziskových organizací starajících se o lidi s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením, umírající, sociálně znevýhodněné všech věkových kategorií. neurčitá
LAUDATO SI, z. s. podpora činností (vzdělávacích a jiných) vedoucích k omezování spotřeby palmového oleje a k omezování spotřeby obalových materiálů, podpora a pomoc ohroženým ekosystémům země. neurčitá
Listy naděje, z.ú. Vrbno p. Pradědem Název sbírky: Listy naděje - výroba a distribuce křesťanské, zdravotní a edukační literatury, CD a DVD. neurčitá
Mamiko, z.s., Ostravice Polohovací pomůcky, kryty inkubátorů, prostěradla do inkubátorů a postýlek. 31.12.2020
Matice Radhošťská, Trojanovice Údržba a opravy Cyrilometodějské kaple na Radhošti, pojištění kaple, el. energie. neurčitá
Město Brušperk Humanitární účel - pro nezletilého Patrika. neurčitá
Město Hlučín Získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků pro děti se zdravotním postižením na území města Hlučína. neurčitá
Město Kopřivnice Zachování odkazu kopřivnického rodáka Emila Zátopka – realizace a instalace sochy Emila Zátopka v Kopřivnici a vytvoření nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. 30.6.2022
Město Paskov Oprava zámku v Paskově. neurčitá
Město Paskov Poskytnutí příspěvku na úhradu kompenzačních pomůcek a úhrady lázeňských procedur pro Vojtěcha Kosáka. neurčitá
Město Třinec Obnova dřevěného kostela Božího Těla v Gutech (zničeného požárem 02. 08. 2017). neurčitá
MIKASA z.s., Ostrava Zajištění finančních prostředků pro vybavení a doplňkové aktivity zapsaného spolku MIKASA jako je pořízení kompenzačních pomůcek pro klienty, vybavení Snoezelenové místnosti, bezbariérového automobilu pro přepravu klientů, realizaci pobytů klientů. neurčitá
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava Provoz Mobilního hospice Ondrášek. neurčitá
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava Realizace unikátního programu pro cílovou skupinu ohrožených dětí - sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí a pozůstalých dětí. neurčitá
Mobis Automotive Czech s.r.o., Nošovice Humanitární, získání finančních prostředků na peněžitou pomoc pozůstalým po obětech automobilových nehod, zejména nezletilým pozůstalým "Mobis HELP FUND". neurčitá
MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, Ostrava Trvalá sběrná místa-skříně. Nákup starých skříní, technická a designová úprava skříní, designový návrh, informační tabule ke skříním, převoz a instalace skříní. 12.11.2021
MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, Ostrava Zakládání charitativních obchodů. neurčitá
MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, Ostrava Provoz a zakládání charitativních obchodů. neurčitá
Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, Ostrava Úhrada veterinárních výdajů zachráněných zvířat v péči Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat. neurčitá
MOST, o.p.s., Ostrava Humanitární a charitativní činnosti spojená s podporou vzdělanosti, kultury a zachování tibetských tradic v oblasti Indie, Nepálu a Číny. Podpora tibetských uprchlíků v exilu. neurčitá
Nadace přátel Centaura Záchrana týraných, nemocných, či jinak chorých zvířat (zejména koní), která se nacházejí v nevyhovujících podmínkách, případně mají být poražena. Tato zvířata budou vykupována a následně léčena. Část výtěžku sbírky bude užita v zahraničí, a to především v Polsku. K rehabilitaci zvířat mohou být využíváni prověření poskytovatelé veterinární péče a souvisejících specializovaných služeb sídlící v Polsku.
neurčitá
Nadační fond Betlém nenarozeným Získání finančních prostředků na činnost Nadačního fondu Betlém nenarozeným a na spolufinancování investičních, provozních a mzdových nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, které poskytuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. neurčitá
Nadační fond Helpínek, Frýdek-Místek Podpora nemocných dětí a dětí s DMO (dětskou mozkovou obrnou). neurčitá
Nadační fond MY Získávání finančních prostředků na podporu a pomoc osobám handicapovaným, nemocným nebo v tíživé životní situaci, za účelem zlepšení zdravotní péče a kvality života; na podporu zdravotnických zařízení, organizací, institucí a nemocnic; na pomoc opuštěným zvířatům a zvířecím útulkům. neurčitá
Nadační fond Pavla Novotného

1. Zajištění kvalitní následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení dostupnosti a četnosti poskytovaných lázeňských léčeb nebo jiných rehabilitačních pobytů pro onkologické pacienty.

2. Pořádání preventivních akcí zaměřených na osvětu onkologických onemocnění urologického charakteru, především pak na včasné lékařské prohlídky dětí, žen a mužů u poskytovatelů zdravotní péče v České republice.

3. Pořádání pravidelných setkání, odborných seminářů, vzdělávacích, kulturních, společenských nebo sportovních akcí pro členy Klubu přátel NF Pavla Novotného a dalších zájemců z řad laické či odborné veřejnosti.

4. Zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení u poskytovatelů onkologického vyšetření, léčby a další zdravotní péče v České republice, především pak v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

5. Provádění osvěty za účelem zlepšení nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost.

6. Podpora denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců a obdobných zdravotních či sociálních zařízení, které jsou zřízeny za účelem poskytování sociální a zdravotní péče nemocným dětem, dorostu a dospělým (především pak onkologickým pacientům a postiženým dětem).

neurčitá
Nadační fond Pavla Novotného, Chlebičov 1. Výtěžek sbírky bude určen na podporu pozůstalých členů rodin a také na podporu poškozených osob, které přišly v důsledku jednání nebezpečného pachatele o život svého blízkého nebo jim byla způsobena újma na zdraví, a k tomuto činu došlo v nemocnicích nebo jiných zdravotníckých zařízeních nacházejících se na území České republiky. 2. Výtěžek sbírky bude určen na podporu pozůstalých rodinných příslušníků (musí se jednat o neočekávanou situaci, jako je autonehoda, pracovní úraz, úmyslné či neúmyslné jednání třetí osoby, vážené onemocnění a další nepředvídatelné okolnosti), kteří pracovali ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízeních poskytujících sociální služby nebo v nadacích či nadačních fondech. neurčitá
Nadační Fond Podejte Ruku Dětem, Ostrava Zkvalitnění péče a prostředí v dětských domovech. neurčitá
Náš svět, příspěvková organizace Získávání peněžních příspěvků na údržbu zeleně (včetně zahradnických prací), na péči o zvířata a na speciální kompenzační a vzdělávací pomůcky pro tělesně, mentálně, zrakově a sluchově postižené klienty naší organizace Náš svět p.o. neurčitá
Neposedné tlapky, z.s. Ostrava Dofinancování koupě pozemku, dobudování azylu pro zvířata, veterinární výdaje a krmení pro opuštěná zvířata. neurčitá
Občanské sdružení Bez mámy, Nošovice Organizace a realizace rozvojových projektů v Tanzánii ve spolupráci s Without Mother Organization - provoz a rozvoj Centra pro sirotky, podpora vzdělávacích zařízení a pomoc sociálně znevýhodněným lidem. neurčitá
Občanské sdružení CHEWAL, Bystřice Odměny terapeutům a vodičům koní, kteří pracují s handicapovanými klienty, hiporehabilitační pomůcky a materiál zajišťující welfare a výcvik hiporehabilitačních koní. neurčitá
Občanské sdružení - Služovice a Vrbka (z.s.), Služovice

1. v kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích, čp. 192: nové vytápění interiéru, oprava střechy, rekonstrukce podlahy, nové osvětlení, rekonstrukce fasády, rekonstrukce veřejného prostranství u kaple, rekonstrukce oken a dveří, rekonstrukce střechy, dovybavení interiéru.

2. v kapli Sv. Jana Křtitele ve Služovicích čp. 208: nové vytápení interiéru, rekonstrukce lavic, dovybavení interiéru. 3. v kapli Panny Marie ve Vrbce, bez čp.: rekonstrukce veřejného prostranství včetně oplocení a venkovního kříže, rekonstrukce oken a dveří, rekonstrukce oltáře v kapli.

neurčitá
Obec Bolatice Příspěvek na léčbu (opakovaně) zdravotně postiženého dítěte z Bolatic. neurčitá
Obec Bravantice, Bravantice Oprava koslela v Bravanticích. neurčitá
Obec Dvorce Veřejná sbírka na zmírnění následků ničivého požáru v rodinném domě Komenského čp. 41 ve Dvorcích. 31.3.2021
Obec Jezdkovice Příspěvek na financování veřejného pohřebiště v obci Jezdkovice. neurčitá
Obec Luboměř Na opravy kostela v Luboměři. neurčitá
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Financování ozdravných pobytů pro nemocné děti a seniory, na činnost senior centra a senior dopravu, na výuku a soutěže PP mládeže, na pomoc sociálně slabých občanů a provoz ošacovacího střediska, pro nábor a oceňování dárců krve, výuku a přípravu humanitární jednotky ČČK Ostrava. neurčitá
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Oprava krajského humanitárního skladu, ošacovacího střediska a zázemí humanitárních jednotek OS ČČK. neurčitá
Odchod, z.s. Výběr prostředků pro financování činnosti spolku Odchod z.s. a podpora jeho aktivit, tj. zpracovávání informací o veřejném dění, komentování a prezentace postojů vůči aktuálnímu politickému dění, pořádání veřejných shromáždění, provádění analýz a navrhování možných řešení aktuální situace, tvorba a šíření zpracovaných informačních a vzdělávacích materiálů, propagace spolku a jeho činnosti.   neurčitá
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s. Financování odborných publikací pro pacientky s karcinomem prsu; triček pro členy centra a dobrovolníky v nemocnicích; materiálu pro kreativní tvorbu – podpora jemné motoriky pacientů s postižením. neurčitá
OZO Ostrava s.r.o. Veřejná zeleň města Ostravy. Shromáždění finančních prostředků na zakládání květinových záhonů na vybraných pozemcích.  neurčitá
Podané ruce z.s., Frýdek-Místek Úhrada osobních nákladů - mzda koordinátora canisterapie HPP, DPP zkušební komise a přednášejících v rámci odborných konferencí, seminářů a workshopů. neurčitá
Podané ruce - osobní asistence, Frýdek-Místek Úhrada osobních nákladů osobních asistentek vykonávajících sociální službu osobní asistence. neurčitá

POSTAVÍME DOMINKA OPĚT NA NOHY Z.S.

Sbírka je určena na podporu Dominika M., který je díky zánětu míchy nyní upoután na lůžko. Výtěžek bude použit na nákladné rehabilitace, na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dále na asistenta, soukromého fyzioterapeuta, případně úpravu automobilu pro vozíčkáře. Výtěžek ze sbírky může být také použít na podporu jiných dětí, které jsou upoutány na lůžko, či invalidní vozík. neurčitá
Purpura, o. s., Měrkovice Založení putovní kavárny "Kafé Galaxie" a vytvoření artbrutové galerie. neurčitá
Příroda kolem nás, o. p. s., Studénka K úhradě nákladů spojených s rozšířením služeb a se zkvalitněním zázemí střediska ekologické výhovy Jarošův statek ve Studénce, které slouží pro aktivní odpočinek, volnočasové aktivity a vzdělávání se zaměřením na přímý kontakt dětí se zvířaty, poznávání a ochranu přírody, ekologickou výchovu a zdravý životní styl. Areál slouží dětem i dospělým, zdravým i handicapovaným lidem. neurčitá
Rotary Club Ostrava International o. s., Ostrava Finanční podpora Nadace umělá ledvina pro děti. neurčitá
Římskokatolická farnost Český Těšín Obnova, rekonstrukce a údržba kulturní památky římskokatolického kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a přilehlého areálu nacházejícího se v památkové zóně, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Český Těšín. neurčitá
Římskokatolická farnost Fulnek, Fulnek Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku s části areálu kláštera. 31.10.2020
Římskokatolická farnost Kujavy, Kujavy Oprava střechy kostela sv. Michala - Kujavy. neurčitá
Římskokatolická farnost Litultovice Statické zajištění a oprava věže a fasády kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích, oprava farní budovy (generální oprava) a nádvoří kolem fary. neurčitá
Římskokatolická farnost Louky nad Olší Oprava fasády, oken a dveří kostela.   neurčitá
Římskokatolická farnost Nový Jičín Rekonstrukce varhan v kostele sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína. neurčitá
Římskokatolická farnost Petřvald u Karviné Oprava Farního kostela svatého Jindřicha, kaplí Křížové cesty a soch podél cesty ke kostelu. neurčitá
Římskokatolická farnost Rybí, Rybí Oprava a údržba kostela Nalezení svatého Kříže v Rybí. neurčitá
Římskokatolická farnost Slavkov u Opavy, Slavkov Oprava kostela sv. Anny ve Slavkově u Opavy. Fasáda kostela a věž, hodiny na věži, areál kolem kostela, dva kříže u kostela, socha Jana Nepomuckého, úprava a výmalba interiéru kostela, fresky, ozvučení, světla v kostele, varhany, oprava mobiliáře, mříže v kostele. neurčitá
Římskokatolická farnost Stonava, Stonava Oprava budovy stonavské fary a hospodářské budovy, včetně okolního prostranství. neurčitá
Římskokatolická farnost Štramberk Oprava budov, včetně interiéru ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Štramberk: farní kostel sv. Jana Nepomuckého, filiální kostel sv. Kateřiny, filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích, zvonice stará kostelní věž, fara. Úprava farních pozemků v okolí farního kostela sv. Jana Nepomuckého a fary pro farní aktivity a veřejnost. neurčitá
Římskokatolická farnost Velká Polom Dostavba kostela sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě. 31.12.2020
Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem Na opravu kostela svatého Archanděla Michaela ve Vrbně pod Pradědem. neurčitá
Římskokatolická farnost Ženklava Obnova a rekonstrukce kostela Navštívení Panny Marie v Ženklavě. neurčitá
S Adélkou a Matyáškem proti myopatii, z.s. Podpora potřeb a zájmů dětí postižených genetickou chorobou – kongenitální myopatie typu CCD, mutací genu RYR1, a to konkrétně sourozenců Matyáše M. a Adély M. Získání finančních prostředků na úhradu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, rehabilitace, osobní asistence, nutných stavebních úprav spojených s bydlením, doplatku z ceny automobilu a léků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Z výtěžku sbírky mohou být podporovány i jiné osoby trpící kongenitální myopatií typu CCD, mutací genu RYR1. neurčitá
S Maxíkem v boji proti SMA z.s. Sbírka je určena na podporu Maxmiliána M., který od svého narození trpí nevyléčitelnou nemocí, spinální svalovou atrofií. Výtěžek půjde na zajištění léků a léčiv, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a na následné náklady spojené s jejich aplikací. Dále na nákup podpůrných prostředků, které povedou ke zlepšení kvality jeho života, konkrétně na zajištění kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pomůcek a na samotné rehabilitace, dále na úhradu osobní asistence. Z výtěžku sbírky mohou být podporovány i jiné děti a osoby trpící spinální svalovou atrofií. neurčitá
Save-Elephants, z.s., Třinec Ochrana zvířat a přírody v Africe. Mapování a boj proti obchodování se slonovinou (projekt Detekčních psů vyhledávajících slonovinu, projekt Voda pro slony, projekt Kouzelný obojek s GPS navigací na ochranu slonů, projekt Včelí bariéry chránící políčka zemědělců, projekt Terénní vybavení zabezpečující dostatečné materiální zajištění pro strážce slonů). neurčitá
Sdružení obcí Jablunkovska SOJ – podpora a zkvalitnění vzdělávacích, pracovních, sociálních, kulturních a sportovních podmínek obyvatel Mikroregionu Jablunkovska. neurčitá
Slezská diakonie, Český Těšín Podpora projektu Škola základ života, který Slezská diakonie organizuje společně s partnerskou organizací v Indii: Jesus Mercy Home Association Motherland Missionary Movement (dále JMHA). Chceme společně s našimi podporovateli a občany České republiky podpořit činnost JMHA v péči o děti v oblasti Sangitapatti, konkrétně dětský domov a denní/odpolední péči o děti. Prostřednictvím tohoto projektu chceme podpořit stabilitu zázemí pro děti z dětského domova i chudých rodin, zlepšit jejich přípravu do školy a zvýšit tak jejich šanci dokončit základní školu, získat dále kvalifikaci a tak lepší start do života. Prostředky z veřejné sbírky budou sloužit pro podporu projektu dětského domova a odpolední péče o děti v oblasti Sangitapatti, a to zejména na nákup vybavení pro péči o děti, školních potřeb, potravin, oděvů, nutné opravy a zajištění pečovatelů. Celá vybraná částka bude převedena na účet organizace JMHA. neurčitá
Slezská diakonie, Český Těšín Nákup speciálních pomůcek - rehabilitačních, kompenzačních a didaktických, mzdy asistentů, odborné vzdělávání zaměstnanců Úseku Brno, náklady spojené s koupí a provozem osobního vozu, pořádání akcí a jejich propagace. neurčitá
Slezské zemské dráhy, o.p.s., Bohušov Oprava parní lokomotivy U 57.001 na Osoblažce. 31.10.2020
Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, Ostrava Opravy interiéru i exteriéru hrušovského kostela (vitrážová okna, vstupní portál včetně vchodových dveřeí, lavice). neurčitá
Spolek FREE WILL Podpora znevýhodněných skupin občanů České republiky, konkrétně lidí se zdravotním postižením, lidí s těžkým onemocněním, lidí sociálně slabých (s měsíčním příjmem menším než činí 40 % hrubé mzdy), dětí z dětských domovů (po dobu studia max. do 26 let věku), senioři (dosažený věk 65 a více). Podpora pro takto znevýhodněné osoby bude realizována prostřednictvím projektů spolku FREE WILL. neurčitá
Spolek MENDEL- přátelé obce Vražné, z.s., Vražné Pořízení bronzové busty Johanna Gregora Mendela, rodáka obce Vražné, zakladatele genetiky. Její umístění a osazení na mramorovém podstavci před rodným domem J. G. Mendela v obci Vražné, místní části Hynčice č.p. 69, kulturní památky České republiky rejstř. č. 41981/8-1698, na veřejném prostranství, v zahradě rodného domu. Termín realizace: do oslav 200. výročí narození J. G. Mendela, tj. 20. července 2022. 31.12.2021
Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku Shromažďování finančních prostředků na znovuotevření a provoz Faunaparku ve Frýdku-Místku. Budování, rekonstrukce, úprava, údržba, vybavení, provozní náklady, veterinární výdaje, krmení a náklady na akce pro veřejnost konané ve Faunaparku. neurčitá
Spolek svatá Barbora, Karviná Sbírka je určena pro rodiny pozůstalých, jejichž živitel zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo jiné poruchy zdraví při výkonu důlní činnosti. neurčitá
Statutární město Frýdek-Místek

Získání peněžních prostředků pro Římskokatolickou farnost Chlebovice, se sídlem Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42 Frýdek-Místek. IČO 68157916 na pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích.

18.12.2020
Statutární město Frýdek-Místek Získání peněžních prostředků pro spolek KČT, odbor Beskydy, se sídlem Vyšní Lhoty 200, 739 51 Vyšní Lhoty, IČO 02773562 na doplnění workoutového hřiště a vybudování zábavně-relaxačního zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá. 18.12.2020
Statutární město Frýdek-Místek Získání peněžních prostředků pro Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 2155, Frýdek-Místek, IČO 68158025, na zakoupení zdravotnických pomůcek (např. chodítko Taurus, speciální vozík Serena II, dynamická antidekubitní matrace). 31.12.2020
Statutární město Ostrava, Ostrava Spolufinancování útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích (nákup potřebného materiálu pro umístěné psy). neurčitá
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba SRDCE PRO PORUBU - shromažďování finančních příspěvků pro: 1) podporu a pomoc lidem s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným postižením všech věkových kategorií, matkám s dětmi v tísni, lidem v závěru života a lidem v obtížné životní situaci, nacházejícím se na území městského obvodu poruba; 2) zlepšení vybavení, podpora kvality a dostupnosti péče neziskových organizací a zařízení na území městského obvodu Poruba, starajících se o tuto vymezenou kategorii potřebných lidí; 3) pořádání odbornýchh seminářů a workshopů, vzdělávacích, kulturních nebo sportovních akcí na území městského obvodu Poruba pro veřejnost v rámci šíření osvěty nezbytnosti pomoci a péče o tuto kategorii potřebných lidí. neurčitá
S.O.S. Karviná z.s. Odkup historické nádražní budovy v Karviné, její rekonstrukce a provoz za účelem její záchrany. Budova se nachází na ulici Palackého 538/4, 735 06 Karviná – Nové Město a aktuálně je v majetku Správy železnic, státní organizace. neurčitá
Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s., Bukovec Program AEDprozivot (poskytování AED pro veřejnost ZDARMA). Celkové zajištění služeb: - nákup AED (Automatizovaný externí defibrilátor), AED skříní a veškerého příslušenství, vč. zdravotnického a záchranářského vybavení (obvazy, škrtící obvazy, apod.), - technická podpora, revize a kontroly AED (servis AED, výměna baterií),  zajištění chodu tel. operátora AEDproživot (zaměstnanci technologická podpora), pro otevření AED skříně je nutný operátor ve 24hod. provozu, - školení veřejnosti v první pomoci s použitím AED, -propagace ardproživot (webové stránky, záchranářské a reklamní vybavení pro veřejnost, propagační akce spojené s poděkováním partnerům a sponzorům programu aedproživot). Všechny výše uvedené účely vycházejí z hlavního cíle a poslání spolku, konkrétně v těchto bodech: - zprostředkování, propagace a zápůjčka pomůcek pro záchranu života, - vedení rekvalifikačních kurzů a jiných školení. neurčitá
Team LightBike, z. s., Horní Bludovice Na kompenzační pomůcky pro postižené děti. neurčitá
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. Finanční sbírka na nákup vícemístního vozidla pro oddíl Juda Slezan Opava. Využití k dopravě na závody a tréninky dětí a mládeže. Nákup sportovního oblečení. neurčitá
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., Ostrava Sbírka je konána za humanitárním a charitativním účelem - za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu záchranného projektu: Výstavba a provoz záchranného centra pro luskouny a případně další ohrožená zvířata na Sumatře v Indonésii. neurčitá
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava Sbírka je konána za humanitárním a charitativním účelem (za účelem shromaždování finančních prostředků na zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci). neurčitá
ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost, Ostrava Zřízení a provoz denního stacionáře pro lidi s handicapem. neurčitá
frame-scrollup